O MNIE 
ap_p

dr n. hum. Ariana Przybysz

doktor nauk humanistycznych (specjalność: surdologopedia), logopeda, surdologopeda, terapeuta miofunkcjonalny, mgr filologii polskiej, nauczyciel akademicki, certyfikowany diagnosta SAT

Od 14 lat pracuję jako logopeda z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w placówkach oświatowych, w OREW, na Oddziale Rehabilitacji Dziennej oraz jako terapeuta słuchu i mowy w programie „Dźwięki Marzeń”. Prowadziłam zajęcia dla studentów logopedii na Uniwersytecie Gdańskim oraz GWSH. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego (od 2009 r.) oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Miofunkcjonalnej.

Od 2011 r. pracuję w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Gdyni, gdzie zajmuję się diagnozą, terapią i profilaktyką logopedyczną. W 2022 r. otrzymałam Nagrodę Pomorskiego Kuratora Oświaty.

W ramach prywatnej praktyki logopedycznej współpracuję z ortodontami, przygotowując pacjentów do leczenia ortodontycznego, wspierając leczenie ortodontyczne dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz pomagając w osiągnięciu trwałego efektu leczenia.

Chcąc zapewnić moim klientom najwyższy poziom usług, nieustannie rozwijam się i podnoszę swoje kompetencje, aktualizując wiedzę poprzez udział w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach z zakresu logopedii oraz współpracy logopedyczno-ortodontyczno-fizjoterapeutycznej. Współpracuję z fizjoterapeutami, lekarzem ortodontą oraz psychologami. Zebrane doświadczenie pozwala mi precyzyjnie diagnozować trudności językowe, komunikacyjne i miofunkcjonalne pacjentów w różnym wieku, a następnie skutecznie planować i prowadzić ich terapię.

Serdecznie zapraszam do współpracy!

 

WYBRANE UKOŃCZONE KURSY, SZKOLENIA I KONFERENCJE:

 • Ogólnopolska konferencja logopedyczno-ortodontyczna Logopeda i ortodonta. Wspólny pacjent, wspólne działania, Katowice 2020 r.
 • Standardy postępowania w ankyloglosji. Współpraca logopedy z lekarzem, lek. D. Oziemczuk, 2022 r.
 • Terapia manualna i terapia ustno-twarzowa wspomagająca gryzienie, żucie i połykanie, mgr K. Francuz-Matwiejczyk, 2021 r.
 • Terapia ustno-twarzowa w zaburzeniach prawidłowego toru oddechowego, mgr K. Francuz-Matwiejczyk, 2021 r.
 • Jak zaburzenia napięcia mięśniowego wpływają na układ orofacjalny?, mgr K. Francuz-Matwiejczyk, 2021 r.
 • Anatomia palpacyjna dla logopedów – najważniejsze obszary pracy, mgr K. Francuz-Matwiejczyk, 2021 r.
 • Masaż logopedyczny - podejście całościowe (z elementami technik fizjoterapeutycznych i osteopatycznych), mgr K. Francuz-Matwiejczyk, Gdańsk 2021 r.
 • Stymulacja traktu ustno-twarzowego, M. Gawryl, Gdynia 2021 r.
 • Terapia manualna w gabinecie logopedycznym, dr M. Majchrzycki, Warszawa 2021 r.
 • Oddychanie w praktyce logopedycznej, dr M. Rządzka, 2021 r.
 • Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia, mgr Ewa Grzelak, Gdynia 2021 r.
 • Współpraca ortodonty i logopedy w terapii osób z zaburzeniami czynnościowymi układu stomatognatycznego – diagnoza, planowanie i prowadzenie terapii, dr A. Borowiec, Warszawa 2020 r.
 • Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia – podejście autorskie, mgr E. Mendala-Kwoczek, Gdynia 2019 r.
 • Zaburzenia mowy a centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego, mgr M. Mazur, Gdynia 2018 r.

i inne.

OFERTA

DIAGNOZA logopedyczna:

 • pacjentów ortodontycznych
 • dzieci i młodzieży z wadami wymowy
 • dzieci i młodzieży z wadą słuchu
 • dzieci z opóźnionym lub zaburzonym rozwojem mowy

TERAPIA indywidualna

KONSULTACJE logopedyczne dla pacjentów ortodontycznych (wsparcie leczenia ortodontycznego)

 


CENNIK

Diagnoza logopedyczna              
Konsultacja logopedyczna           
Terapia logopedyczna                 
Sporządzenie opinii logopedycznej         

 

KONTAKT:

ariana.przybysz@gmail.com
tel. 798 714 255